SOCIAL ENTERPRISE

จากเดิมที่เรามีการรับคนพิการเข้ามาทำงาน เราได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการเราจึงได้จัดตั้ง SOCIAL ENTERPRISE UNIT ขึ้นมาเพื่อให้คนพิการลุกขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของการทำงาน และการทำธุรกิจ โดยปรัชญาของการทำงานของ UNIT นี้ คือ “ทำโดยคนพิการ ขายโดยคนพิการ ผลตอบแทนคืนสู่คนพิการ” นั่นหมายถึง UNIT นี้มีพนักงานทั้งหมดเป็นคนพิการทั้งที่เป็นพนักงานประจำ และ START UP งานที่ทำ และมีรายได้ทั้งหมดคืนสู่คนพิการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบริจาคเข้ามูลนิธิ หรือสนับสนุนงานอื่นๆ ในกิจกรรมของคนพิการ เป็นต้น

Betimes Solutions บริษัทเอกชนที่มีการจ้างงานคนพิการ @เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 20 ม.ค. 2559

ทำโดยคนพิการ ผลตอบแทนสู่คนพิการ