CAREERS

“Our Opening Positions”
บริษัทคนไทยมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ บริษัทเราไม่เคยหยุดยั้งด้วยลักษณะการทำงานเป็นทีม ยอมรับความคิดที่หลากหลายร่วมกับแนวคิดที่ “กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ๆ” เน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

010

04_careers_11